معنی و ترجمه کلمه ذکر کننده به انگلیسی ذکر کننده یعنی چه

ذکر کننده

mentioner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها