معنی و ترجمه کلمه ذکر به انگلیسی ذکر یعنی چه

ذکر

citation
induction
mention
penis
pintle
recitation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها