معنی و ترجمه کلمه ذیحق دانستن به انگلیسی ذیحق دانستن یعنی چه

ذیحق دانستن

justify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها