معنی و ترجمه کلمه ذیل به انگلیسی ذیل یعنی چه

ذیل

addendum
appendices
appendix
following

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها