معنی و ترجمه کلمه ذینفع به انگلیسی ذینفع یعنی چه

ذینفع

beneficiary
nominee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها