معنی و ترجمه کلمه رئیس تشریفات کردن به انگلیسی رئیس تشریفات کردن یعنی چه

رئیس تشریفات کردن

emcee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها