معنی و ترجمه کلمه رئیس تشریفات کردن به انگلیسی رئیس تشریفات کردن یعنی چه

رئیس تشریفات کردن

emcee

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها