معنی و ترجمه کلمه رئیس دسته صد نفر به انگلیسی رئیس دسته صد نفر یعنی چه

رئیس دسته صد نفر

centurion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها