معنی و ترجمه کلمه رئیس قبیله به انگلیسی رئیس قبیله یعنی چه

رئیس قبیله

chieftain
sheik
sheikh

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها