معنی و ترجمه کلمه رئیس قسمت پزشکى ارتش به انگلیسی رئیس قسمت پزشکى ارتش یعنی چه

رئیس قسمت پزشکى ارتش

surgeon general

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها