معنی و ترجمه کلمه رئیس مجلس شورا به انگلیسی رئیس مجلس شورا یعنی چه

رئیس مجلس شورا

speaker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها