معنی و ترجمه کلمه رئیس محوطه بارانداز راه آهن به انگلیسی رئیس محوطه بارانداز راه آهن یعنی چه

رئیس محوطه بارانداز راه آهن

yardmaster

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها