معنی و ترجمه کلمه رئیس کارفرما به انگلیسی رئیس کارفرما یعنی چه

رئیس کارفرما

boss

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها