معنی و ترجمه کلمه رئیس یا ریش سفید ایالت به انگلیسی رئیس یا ریش سفید ایالت یعنی چه

رئیس یا ریش سفید ایالت

ealdorman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها