معنی و ترجمه کلمه رئیس یا متصدى کشتى که رشوه بگیرد به انگلیسی رئیس یا متصدى کشتى که رشوه بگیرد یعنی چه

رئیس یا متصدى کشتى که رشوه بگیرد

barrator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها