معنی و ترجمه کلمه رابطه دوتایى به انگلیسی رابطه دوتایى یعنی چه

رابطه دوتایى

binary relation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها