معنی و ترجمه کلمه رابطه به انگلیسی رابطه یعنی چه

رابطه

bond
connection
contingence
habit
liaison
linkage
nexus
relation
relevance
relevancy
respect
tie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها