معنی و ترجمه کلمه رابط منطقى به انگلیسی رابط منطقى یعنی چه

رابط منطقى

logical connective
logical connector

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها