معنی و ترجمه کلمه راجعه به انگلیسی راجعه یعنی چه

راجعه

recurrent
revolving

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها