معنی و ترجمه کلمه راجع به انگلیسی راجع یعنی چه

راجع

recurring
relative

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها