معنی و ترجمه کلمه راحت به انگلیسی راحت یعنی چه

راحت

beforehand
comfort
comfortable
comfy
convenient
cosy
cozy
cuddly
cushy
homelike
light handed
placid
snug
straight
tranquility
tranquillity
well

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها