معنی و ترجمه کلمه رادیواکتیو به انگلیسی رادیواکتیو یعنی چه

رادیواکتیو

radioactive
radioisotope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها