معنی و ترجمه کلمه رادیو گرافى به انگلیسی رادیو گرافى یعنی چه

رادیو گرافى

skiagraphy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها