معنی و ترجمه کلمه رادیکال اسیدى به انگلیسی رادیکال اسیدى یعنی چه

رادیکال اسیدى

acid radical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها