معنی و ترجمه کلمه رازیانه آبى به انگلیسی رازیانه آبى یعنی چه

رازیانه آبى

cress
glasswort
samphire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها