معنی و ترجمه کلمه راسته اى از سوسماران بالدار عهد ژوراسیک سفلى تا عهد مسوزوئیک به انگلیسی راسته اى از سوسماران بالدار عهد ژوراسیک سفلى تا عهد مسوزوئیک یعنی چه

راسته اى از سوسماران بالدار عهد ژوراسیک سفلى تا عهد مسوزوئیک

pterodactyl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها