معنی و ترجمه کلمه راستگو به انگلیسی راستگو یعنی چه

راستگو

soiothfast
sooth
true
truthful
truthfully
veracious
veridical


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها