معنی و ترجمه کلمه راستین گرایى به انگلیسی راستین گرایى یعنی چه

راستین گرایى

realism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها