معنی و ترجمه کلمه راست حسینى به انگلیسی راست حسینى یعنی چه

راست حسینى

simon pure
square
straight out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها