معنی و ترجمه کلمه راست دست به انگلیسی راست دست یعنی چه

راست دست

dexiotropic
dexiotropous
right handed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها