معنی و ترجمه کلمه راسوى متعفن آمریکایى به انگلیسی راسوى متعفن آمریکایى یعنی چه

راسوى متعفن آمریکایى

skunk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها