معنی و ترجمه کلمه راس به انگلیسی راس یعنی چه

راس

cap
climax
copartnership
fastigium
head
peak
pinnacle
promontory
tip
top
vertex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها