معنی و ترجمه کلمه راضى شدنى به انگلیسی راضى شدنى یعنی چه

راضى شدنى

satisfiable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها