معنی و ترجمه کلمه راضى شدن به انگلیسی راضى شدن یعنی چه

راضى شدن

acquiesce
admit
consent
supple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها