معنی و ترجمه کلمه راضى نگاه داشتن به انگلیسی راضى نگاه داشتن یعنی چه

راضى نگاه داشتن

humor
humour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها