معنی و ترجمه کلمه راضى کردنى به انگلیسی راضى کردنى یعنی چه

راضى کردنى

satisfiable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها