معنی و ترجمه کلمه راضى کردن به انگلیسی راضى کردن یعنی چه

راضى کردن

bate
content
sate
satisfy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها