معنی و ترجمه کلمه رافضى شدن به انگلیسی رافضى شدن یعنی چه

رافضى شدن

abjure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها