معنی و ترجمه کلمه رافع ممانعت به انگلیسی رافع ممانعت یعنی چه

رافع ممانعت

liberalizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها