معنی و ترجمه کلمه رام نشدنى به انگلیسی رام نشدنى یعنی چه

رام نشدنى

indocile
indomitable
intractable
tameless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها