معنی و ترجمه کلمه رام و آماده سوغان گیرى به انگلیسی رام و آماده سوغان گیرى یعنی چه

رام و آماده سوغان گیرى

broken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها