معنی و ترجمه کلمه رام کردنى به انگلیسی رام کردنى یعنی چه

رام کردنى

tamable
tameable
tractable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها