معنی و ترجمه کلمه راندن و اخراج کردن به انگلیسی راندن و اخراج کردن یعنی چه

راندن و اخراج کردن

chace away
chace off
chace out
chase away
chase off
chase out

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها