معنی و ترجمه کلمه راندن به انگلیسی راندن یعنی چه

راندن

booh
conn
dislodge
drive
driving
exorcize
force
hurry
pilot
poach
pulsion
rein
repulse
row
run
steer
stub
unkennel
whisk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها