معنی و ترجمه کلمه راننده کامیون به انگلیسی راننده کامیون یعنی چه

راننده کامیون

trucker
truckman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها