معنی و ترجمه کلمه رانکى به انگلیسی رانکى یعنی چه

رانکى

crupper


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها