معنی و ترجمه کلمه ران گوسفند و غیره که پخته باشد به انگلیسی ران گوسفند و غیره که پخته باشد یعنی چه

ران گوسفند و غیره که پخته باشد

gigot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها