معنی و ترجمه کلمه راهبى که درسلک سنت بندیکت باشد به انگلیسی راهبى که درسلک سنت بندیکت باشد یعنی چه

راهبى که درسلک سنت بندیکت باشد

benedictine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها