معنی و ترجمه کلمه راهب یا راهبه کرملى به انگلیسی راهب یا راهبه کرملى یعنی چه

راهب یا راهبه کرملى

carmelite

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها