معنی و ترجمه کلمه راهنمایى کردن به انگلیسی راهنمایى کردن یعنی چه

راهنمایى کردن

Lead
airt
conduce
cue
guide
herald
instruct
steer
usher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها