معنی و ترجمه کلمه راهنما به انگلیسی راهنما یعنی چه

راهنما

adviser
advisor
cicerone
clue
conductor
fingerpost
flagman
guidance
guide
guideline
index
key
key word
keynote
landmark
lead up
leader
loadstar
lodestar
pacemaker
polestar
signal
usher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها